Άνθρωποι και φιλοσοφία

Safe and healthy work conditions.

Η φιλοσοφία μας

FEEL SAFE

Η επιτυχημένη πορεία και η εξέλιξη της IFSAS βασίζεται σε ένα σύνολο θεμελιωδών αρχών, οι οποίες διαμορφώνουν την IFSAS ως εξέχουσα οντότητα στην Ελληνική αγορά.

Οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργία της εταιρείας και αποτελούν αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της IFSAS.
customer-focus

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Η IFSAS, από την ίδρυσή της, έχει θέσει τον πελάτη και τις ανάγκες του στο επίκεντρο του έργου της. Η δομή, η κουλτούρα των εργαζομένων μας και οι εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.

human-resources

Ανθρώπινο δυναμικό

Πιστεύουμε ότι το επιτυχημένο έργο μας βασίζεται στην ποιότητα του προσωπικού μας. Γι' αυτό προσπαθούμε πάντα να βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τις γνώσεις των εργαζομένων, να τους ενθαρρύνουμε να λαμβάνουν πρωτοβουλίες και είναι καινοτόμοι.

innovation

Καινοτομία

Έχουμε καταστήσει την καινοτομία συνώνυμη λέξη του ονόματος μας. Η καινοτομία διαπερνά και διαχέεται σε όλη τη δομή μας, καθιστώντας την IFSAS πύλη εισαγωγής υψηλής τεχνολογίας για όλη την Ελληνική αγορά.

quality

Ποιότητα

Διαθέτουμε μια σειρά πιστοποιήσεων, τυπικά αλλά και ουσιαστικά απαραίτητων για την παροχή υπεύθυνου και εξειδικευμένου έργου στους τομείς Πυρασφάλειας και Ασφάλειας. Επιπλέον η υπευθυνότητα των εργαζομένων μας, οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (audits) και η καλλιέργεια της αριστείας στο εσωτερικό της εταιρείας διασφαλίζουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

partnership

Ανάπτυξη συνεργασιών

Συνεργαζόμαστε με τεχνικές εταιρείες κοινών τομέων, ακόμα και με εταιρείες ανταγωνισμού για την παροχή βέλτιστων προτάσεων στην Ελληνική αγορά, καθώς πιστεύουμε ότι διανύουμε μια εποχή που χρειάζονται συνεργασίες και συνέργεια.

people

Διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες

Η σχέση μας με τους πελάτες δεν είναι μόνο εμπορική, αλλά επεκτείνεται στην παροχή συμβουλών για την λειτουργία των Συστημάτων τους και γενικότερα σε θέματα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας, διασφαλίζοντας έτσι την μακροχρόνια απόδοση της επένδυσης τους.

Εταιρική Κουλτούρα

people2

Οι άνθρωποι

Οι άνθρωποι μας, είναι η δύναμη μας.

Εμπιστευόμαστε τους νέους επιστήμονες και τους δίνουμε την ευκαιρία και το πεδίο να αναπτύξουν τις δεξιοτεχνίες τους, να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, να κυνηγήσουν την φιλοδοξία τους και να διαμορφώσουν μια επιτυχημένη καριέρα.

Για το σύνολο των εργαζομένων μας, προσπαθούμε συνεχώς να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν επαγγελματικά μέσα από εκπαίδευση, απόκτηση εμπειριών και καλλιέργεια της υπευθυνότητας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Λειτουργούμε με πλήρη σεβασμό του νόμου και της δεοντολογίας. Το Εγχειρίδιο επιχειρηματικής δεοντολογίας, κοινοποιείται στους υπαλλήλους κατά την πρόσληψη και καθορίζει το γενικό πλαίσιο αποδεκτής επιχειρηματικής συμπεριφοράς για την εταιρεία. Οι εργαζόμενοι οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανόνες, που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο και οι οποίοι διασφαλίζουν την ηθική και ασφαλή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.