Αγορές

Αγορές

Μεταφορικές Εταιρείες

Μεταφορικές Εταιρείες

Η IFSAS προτείνει λύσεις της Tyco για την προώθηση της πυροπροστασίας και της ασφάλειας μεταφορών.

Εταιρείες Διύλισης Εφοδιασμού Και Εμπορίας Πετρεαιοειδών

Εταιρείες Διύλισης Εφοδιασμού Και Εμπορίας Πετρεαιοειδών

Η IFSAS προτείνει λύσεις της Tyco που προστατεύουν το 90% των 50 κορυφαίων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο.

Ναυτιλία

Ναυτιλία

Η IFSAS παρέχει καινοτόμες λύσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας για την προστασία των πλοίων από...

Τομέας Υγείας

Τομέας Υγείας

Η IFSAS βοηθά τους πελάτες της στον χώρο υγείας -παρέχοντας υπηρεσίες ασφάλειας και...

Ξενοδοχεία

Ξενοδοχεία

H IFSAS έχει μια δυναμική παρουσία στην αγορά των ξενοδοχείων προσφέροντας στους...

Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

Η IFSAS διασφαλίζει την ασφάλεια και την προστασία των εμπορικών και βιομηχανικών...

Τράπεζες

Τράπεζες

H IFSAS προωθεί την ασφάλεια του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα με την εξεύρεση των...

Οικιακή Ασφάλεια

Οικιακή Ασφάλεια

Οι λύσεις ασφάλειας που προτείνει η IFSAS για το σπίτι σας μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην...

Λιανικό Εμπόριο

Λιανικό Εμπόριο

H IFSAS προτείνει λύσεις για την βέλτιστη ηλεκτρονική επιτήρηση εμπορευμάτων των εμπορικών καταστημάτων και των μεγάλων εμπορικών κέντρων.

Εταιρείες που ίσως γνωρίζετε