Ανακοίνωση περί αλλαγής διεύθυνσης γραφείων της εταιρείας IFSAS SOLUTIONS SA

IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία IFSAS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει όλους τους συναλλασσόμενους ότι από την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, η διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας μεταφέρθηκε στην Οδό Ερμού, αριθμός 25, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά.


Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:
Τηλέφωνο: +30 210 6628607
e-mail: info@ifsas.com
Τα υπόλοιπα φορολογικά στοιχεία παραμένουν ίδια.