Συμμόρφωση σε Πρότυπα – Πιστοποιήσεις

Συμμόρφωση σε Πρότυπα – Πιστοποιήσεις

Feel safe

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας, η επίτευξη και διατήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων είναι ο θεμέλιος λίθος στις πολιτικές της ασφάλειας.

Οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, η νομοθεσία και το ευρύτερο κανονιστικό πλαίσιο, αποτελούν την κωδικοποίηση ορθών πρακτικών, εκφράζοντας τη συναίνεση που απαιτείται μεταξύ εκείνων που νομοθετούν και εκείνων που εφαρμόζουν.

Η εταιρεία μας ακολουθεί σταθερά τους κανόνες, εναρμονίζεται με τους οργανισμούς τυποποίησης και συμμορφώνεται στα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρότυπα αλλά και την ελληνική νομοθεσία.

Πιστοποιήσεις: