Διασύνδεση με ΚΛΣ

Το Κέντρο λήψης σημάτων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διασφαλίζοντας την άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε προκύψει.

Τα σήματα άμεσης προτεραιότητας είναι τα παρακάτω:

  • Σήμα διάρρηξης

Με την εκπομπή του σήματος, ειδοποιείται άμεσα (μέσω τηλεφώνου) η Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εφόσον πρόκειται για περιοχή εκτός Αθήνας. Επίσης, ενημερώνονται ο συνδρομητής, καθώς και τα επιπρόσθετα πρόσωπα που μας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως. Το σήμα μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος, ακριβώς, χώρος έχει παραβιαστεί.

  • Σήμα πυρκαγιάς

Εφόσον έχει τοποθετηθεί ειδικό σύστημα πυρανίχνευσης, ενημερώνεται άμεσα (μέσω τηλεφώνου) η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς και ο συνδρομητής για την πυρκαγιά και το σημείο στο οποίο εκδηλώθηκε.

  • Σήμα προσωπικής απειλής

Στην περίπτωση εκπομπής σήματος προσωπικής απειλής (με το πάτημα ενός ειδικού κουμπιού), ο συναγερμός που βρίσκεται στον χώρο παραμένει σιωπηλός, ενώ ειδοποιείται η Άμεση Δράση (100) ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα, εφόσον πρόκειται για περιοχή εκτός Αθήνας.

  • Σήμα ιατρικής ανάγκης

Στην περίπτωση εκπομπής σήματος ιατρικής ανάγκης (με το πάτημα ενός ειδικού κουμπιού), ειδοποιούνται άμεσα όλα τα τηλέφωνα που μας έχει γνωστοποιήσει εγγράφως ο συνδρομητής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και τα άλλα πρόσωπα που έχει ορίσει ο πελάτης.