Εγκατάσταση και Προγραμματισμός

Με προσήλωση στην επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος της λειτουργίας των Συστημάτων, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί από την μελέτη και είναι απαιτούμενη από τον τελικό χρήστη, ειδικευμένοι Software Engineers, προχωρούν στον προγραμματισμό και στη παραμετροποίηση των Συστημάτων ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες λειτουργίες.

Αυτή είναι και η διαφορετική από μέρους μας αντιμετώπιση του τρόπου παράδοσης ενός έργου σε λειτουργία (commissioning), καθώς προτάσσουμε το λειτουργικό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας τον τεχνικό προγραμματισμό των Συστημάτων, ως μέσο για να φτάσουμε σε αυτό και απορρίπτουμε την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι το commissioning είναι μία καθαρή τεχνική διαδικασία.