Εταιρείες Διύλισης Εφοδιασμού Και Εμπορίας Πετρεαιοειδών

Η IFSAS προτείνει λύσεις της Tyco που προστατεύουν το 90% των 50 κορυφαίων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο με τις πιο πρόσφατες λύσεις πυροπροστασίας και ασφάλειας.

Η Tyco βελτιώνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, με καινοτόμες λύσεις πυρανίχνευσης και καταστολής πυρκαγιάς τελευταίας τεχνολογίας. Διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και προστατεύουμε την περιουσία από κινδύνους όπως, τρομοκρατικές απειλές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουμε οικονομικά ζητήματα συμμόρφωσης με τα κυβερνητικά πρότυπα και κανονισμούς πυροπροστασίας, καθώς και με τους βιομηχανικούς κώδικες.

Με δεκαετίες εμπειρίας, η Tyco είναι παγκόσμιος ηγέτης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας και Πυρασφάλειας, για όλους τους τύπους εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, από FPSO, πλοία γεωτρήσεων, δεξαμενόπλοια και τερματικά έως διυλιστήρια, πετροχημικά εργοστάσια και εταιρικά κεντρικά γραφεία σε όλο τον κόσμο.

Δεσμευόμαστε, να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και να προστατεύσουν τα κέρδη τους επιτυγχάνοντας τους στόχους ασφάλειας και ασφάλειας.