Καταμέτρηση Απόντων κατόπιν εκκένωσης

Τα συστήματα καταμέτρησης απόντων κατόπιν εκκένωσης λόγω έκτακτης ανάγκης διασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών μιας εγκατάστασης.

Κατόπιν εκκένωσης, οι παρευρισκόμενοι συγκεντρώνονται σε σημεία συγκέντρωσης, το οποίο έχει ορισθεί στον προαύλιο χώρο της εγκατάστασης, με σκοπό την καταμέτρηση και τον εντοπισμό των απόντων για την εν συνεχεία αναζήτηση τους

Στα σημεία συγκέντρωσης οι αρμόδιοι της καταμέτρησης προσέρχονται με φορητό reader, με τον οποίο διεκπεραιώνουν τη διαδικασία εντοπισμού των απόντων (εργαζόμενων και επισκεπτών).