Ναυτιλία

Η IFSAS παρέχει λύσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Στόχος είναι η διατήρηση  της ασφάλειας τόσο των ανθρώπων όσο και της περιουσίας, αποτρέποντας την πρόσβαση ή την παραβίαση δεδομένων.

Επειδή τα πλοία στη θάλασσα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες απειλές από τρομοκρατικές επιθέσεις και ιδιαίτερα από επιθέσεις πειρατών, προσφέρουμε τα πιο αξιόπιστα συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας που προστατεύουν τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η IFSAS παρέχει υπηρεσίες συντήρησης  για συστήματα πυρασφάλειας, ασφάλειας σε πλοία, ενώ αυτά βρίσκονται στη θάλασσα. Οι υπηρεσίες μας μπορούν να εφαρμοστούν σε στρατιωτικά και εμπορικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων, κρουαζιερόπλοιων, επιβατηγών πλοίων, εμπορικών πλοίων, δεξαμενόπλοιων, πλωτών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκφόρτωσης (FPSO) και πλοίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στη ναυτιλία να επιτύχουν τους στόχους τους, προστατεύοντας τα κέρδη τους μέσω των καταλληλότερων λύσεων προστασίας ασφαλείας και πυρασφαλείας.