Ξενοδοχεία

Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των πελατών μας. Σχεδιάζουμε, εγκαθιστούμε, συντηρούμε και αντικαθιστούμε συστήματα ασφαλείας, εξοπλισμό πυρασφάλειας και συστήματα φωτισμού έκτακτης ανάγκης σε ξενοδοχεία. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε απόλυτα στις απαιτήσεις ασφαλείας κάθε πελάτη. Προσφέρουμε επίσης πυροσβεστήρες και συστήματα καταιονισμού. Οι έμπειροι και πειθαρχημένοι μηχανικοί μας, μπορούν να εργάζονται εντός των παραμέτρων που θέτει η εργασία τους σε πολυσύχναστα ξενοδοχεία και να διασφαλίζουν την εσωτερική αισθητική των χώρων και των πελατών.

Δημιουργούμε ολοκληρωμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πελατών μας. Συντηρούμε τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με υψηλά πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών και τις προδιαγραφές που μας έχουν τεθεί. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας που απαιτούν οι πελάτες, ορίζουμε τακτικές συναντήσεις με τους υπεύθυνους ασφαλείας στις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μπορούμε πάντα να διασφαλίζουμε ότι είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο των υπηρεσιών ασφαλείας και πυρασφάλειας που λαμβάνουν.