Πυρανίχνευση

Τα Συστήματα Πυρανίχνευσης τα οποία προμηθεύουμε, θέτουμε σε λειτουργία και κατόπιν τα υποστηρίζουμε τεχνικά, καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις εντοπισμού εκδήλωσης φωτιάς σε μια βιομηχανική εγκατάσταση, σε ένα πλοίο, σε ένα πολυώροφο εμπορικό κτήριο, σε ένα εμπορικό κέντρο, σε ένα Data Center κ.τ.λ.

Διαθέτουμε πιστοποιημένα Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 54 2.4 ή FM/UL.
Τα συστήματά μας είναι προϊόντα διασήμων κατασκευαστικών οίκων όπως TYCO, BOSCH, SIEMENS, KENTEC, HOCHIKI, XTRALIS, τα οποία:

  • Εφαρμόζονται μετά από εκπόνηση μελέτης έμπειρων μηχανικών του τμήματος μελετών της εταιρείας.
  • Τίθενται σε λειτουργία και υποστηρίζονται από έμπειρους πιστοποιημένους μηχανικούς και τεχνικούς μας.

Ο ρόλος μας ξεπερνά τις παραπάνω υπηρεσίες και καλύπτει και τις υπηρεσίες Συμβούλων προς τους πελάτες μας, με σκοπό την κάλυψη των εγκαταστάσεων κάτω από τις όποιες μεταβολές γίνονται, είτε στην ίδια την εγκατάσταση, είτε στους κανονισμούς Πυροπροστασίας, είτε στην εξέλιξη της τεχνολογίας για περισσότερο αποτελεσματική Πυρανίχνευση.