Πυρόσβεση

Αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κινδύνους της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας, από την εκδήλωση μιας φωτιάς, σχεδιάζοντας και προσφέροντας ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις Πυρόσβεσης.
Τα Συστήματά μας έχουν προέλευση από πρωτοπόρους κατασκευαστές Συστημάτων Πυρόσβεσης όπως TYCO, DANFOSS, FireDos κ.α.

Τα Συστήματα αυτά εφαρμόζονται μετά από εκπόνηση μελέτης έμπειρων μηχανικών του τμήματος μελετών της εταιρείας, κάνοντας χρήση, υπολογιστικών προγραμμάτων (Software), παγκόσμια Standards Πυρόσβεσης καθώς και της σχετικής εμπειρίας την οποία έχει συσσωρεύσει η IFSAS.