Συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης

Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης επιτελούν έναν ευρύτερο ρόλο πέραν αυτού που υποδηλώνει η ονομασία τους, καθώς συνεργάζονται στενά παράγοντας κοινά σενάρια λειτουργίας και με άλλα συστήματα του χώρου, όπως τα συστήματα πυρασφάλειας και συναγερμού.

Δεδομένης αυτής της συνέργειας και αλληλεξάρτησης, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει να προσφέρει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, εφεδρικές λειτουργίες και προστασία από εξωτερικές επιθέσεις (cyber attacks), ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα να τεθεί το σύστημα εκτός λειτουργίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η καθολική προσαρμογή συστήματος Access Control στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, ακολουθώντας τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας (Standard Operating Procedures) και όχι το αντίθετο, δηλαδή η προσαρμογή των διαδικασιών της επιχείρησης στο σύστημα.

Παράλληλα, θα πρέπει να  υποστηρίζεται η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων για τον εντοπισμό αντικανονικών συμβάντων και παρατυπιών και να διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.

Η IFSAS προσφέρει προηγμένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης, τα οποία προσαρμόζονται στη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης της IFSAS είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα εργαλεία IT, γεγονός που τα καθιστά ένα εξαιρετικά παραγωγικό εργαλείο για τη διαχείριση θεμάτων ασφάλειας, υγείας και ασφάλειας του προσωπικού, παραγωγής και υποστήριξης υποδομών, θέτοντάς τα ως το απόλυτο εργαλείο διαχείρισης.