Συστήματα Συναγερμού

Τα συστήματα συναγερμού τα οποία προσφέρουμε είναι κατάλληλα για οποιοδήποτε μέγεθος εγκατάστασης,είναι τα πλέον αξιόπιστα στην αποτελεσματική ανίχνευση εισβολέα και μπορούν να συλλειτουργήσουν συμπληρωματικά με το Περιμετρικό Σύστημα και με τα υπόλοιπα Συστήματα Ασφαλείας.

Σε αυτά τα Συστήματα ο χειρισμός λειτουργίας τους μπορεί να γίνει τοπικά ή απομακρυσμένα μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου ή εφαρμογών Internet, μπορούν δε να συνδεθούν και με έναν Κεντρικό Σταθμό Λήψης Σημάτων, ο οποίος πληροί υψηλά πρότυπα, λειτουργεί όλο το 24ωρο και σε περίπτωση συναγερμού αναλαμβάνει την ειδοποίηση υπευθύνων και αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών.