Τομέας Υγείας

Εστιάζοντας στην τεχνολογία αιχμής, διαθέτοντας επαγγελματίες μηχανικούς αφιερωμένους στην παροχή ασφάλειας και πυροπροστασίας για εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και ενσωματώνοντας την πληροφορική σε όλες τις πτυχές της προστασίας, η IFSAS μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαχείριση των κινδύνων και των προκλήσεων, καθώς και να αποτρέψει την απώλεια ασφάλειας μειώνοντας το κόστος. Αυτό θα εξορθολογήσει όλες τις δραστηριότητες και θα βελτιώσει το απαιτητικό και κρίσιμο επιχειρηματικό σχέδιο σε όλο το φάσμα της προστασίας της υγειονομικής περίθαλψης.

Η IFSAS συνεργάζεται με τους πελάτες, με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας και πυρασφάλειας, κατάλληλες για κάθε  εγκατάσταση υγειονομικής περίθαλψης.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να βελτιώσουν τα επίπεδα ασφάλειας στις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.