Τράπεζες

Η IFSAS διαθέτει εκπαιδευμένους μηχανικούς, οι οποίοι κατανοούν ότι μια απρογραμμάτιστη διακοπή της υποδομής ή της διαδικασίας χρηματοδότησης μιας τράπεζας, λόγω παραβίασης των συστημάτων ασφαλείας ή πυρασφάλειας, θα μπορούσε να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις πελατειακές σχέσεις της τράπεζας και στη συνολική εικόνα αξιοπιστίας της. Προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιες απώλειες, εστιάζουμε στη βελτίωση της ασφάλειας, στη μείωση των σφαλμάτων εκτίμησης κινδύνου και στην αύξηση της ασφάλειας για τους υπαλλήλους, τους πελάτες και τις εγκαταστάσεις. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας, μάς επιτρέπουν να παρατηρούμε τις αλλαγές και τις προκλήσεις στον τραπεζικό κλάδο και να παρέχουμε υπηρεσίες απρόσκοπτα σε όλες τις πτυχές των μοναδικών αναγκών των πελατών μας. Συνδυάζοντας την τεχνολογία αιχμής στον τομέα της ασφάλειας και της πυρασφάλειας με τις αρχές της διαχείρισης κινδύνων, παρέχουμε ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες λύσεις που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά πρότυπα.

Το πάθος μας και η δέσμευσή μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προστατεύσουν αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για αυτούς – τους υπαλλήλους τους, τους πελάτες τους, τις επενδύσεις τους και ολόκληρο το φάσμα της επιχείρησής τους.