Services

Services

Risk Assesment

Risk Assesment

Εξελιγμένη Εκτίμηση Κινδύνων, αποκλειστικά για τις ανάγκες κάθε εγκατάστασης, κρίσιμης ή μη.

Design & Specifications

Design & Specifications

Μελέτη, Σχεδιασμός Προδιαγραφών Συστημάτων Ασφαλείας, από την καταρτισμένη ομάδα Μηχανικών μας.

Audits

Audits

Τακτικές επιθεωρήσεις εγκατεστημένων συστημάτων, για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας.

Εγκατάσταση και Προγραμματισμός

Εγκατάσταση και Προγραμματισμός

Ομάδες καταρτισμένων επαγγελματιών μηχανικών εγκατάστασης ασφαλείας, παράγουν ένα ισχυρό αποτέλεσμα.

Συντήρηση

Συντήρηση

Τα Συμβόλαια Συντήρησης που συνάπτουμε, εγγυώνται την αδιάλειπτη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Τεχνική Υποστήριξη – After Sales Support

Υποστήριξη Πελατών

Υποστήριξη Πελατών

Παροχή λύσεων με κορυφαία στον κλάδο τεχνική υποστήριξη και ενημερωμένες υπηρεσίες λογισμικού.

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων

Υπηρεσίες Κέντρου Λήψης Σημάτων

Διαρκής παρακολούθηση και άμεση ανταπόκριση, για αποφυγή κάθε είδους εισβολής.

Trainings

Trainings

Εκπαίδευση πελατών ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν τις Υπηρεσίες Ασφαλείας μας στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους

Existing Systems Upgrades

Existing Systems Upgrades

Δυνατότητα αναβάθμισης οποιουδήποτε συστήματος ασφαλείας στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Εταιρείες που ίσως γνωρίζετε